mi ez?F.A.Q.

Krisztus akaratából a teljes szeretetközösségre kaptunk meghívást

Keresztény egység,  pápa Január 28-án az Apostoli Palotában találkozott XVI. Benedek pápa a katolikus és a keleti ortodox egyházak közötti teológiai párbeszéd nemzetközi bizottságának mintegy 30 résztvevőjével, akiket beszéddel köszöntött.

A Szentatya nagy örömmel fogadta a testület tagjait, és üdvözletét küldte a keleti ortodox egyházak vezetőinek is. Háláját fejezte ki a bizottság munkájáért, amely 2003-ban kezdte meg tevékenységét a keleti ortodox egyházak és a Keresztény Egység Elősegítésének Pápai Tanácsának kezdeményezésére.

A párbeszéd első fázisa 2003 és 2009 között „Az egyház természete, felépítése és küldetése” című közös dokumentumot eredményezte. Ebben összegezték azoknak az egyháztan alapelveinek azon aspektusait, amelyek közösek. Meghatározták azokat a kérdéseket, amelyek mélyebb reflexiót igényelnek a párbeszéd későbbi fázisaiban. Ezzel kapcsolatban a Szentatya kiemelte: hálásak lehetünk, hogy 1500 éves szétválás után is egyetértünk az egyház szentségi természete, a papi szolgálat apostoli öröksége kérdésében és abban, hogy Urunk evangéliumáról és Jézus Krisztusról, a világ Megváltójáról tanúságot tegyünk.

A bizottság törénetének második fázisában azt vizsgálta, hogyan fejezték ki szeretetközösségüket az egyházak az idők során. A héten folytatott tanácskozás folyamán annak tanulmányozását mélyítették el, hogy a kereszténység történetében az V. század közepéig milyen szeretetközösség és kommunikáció létezett, valamint, hogy milyen szerepet játszott a monaszticizmus a korai egyház életében.

A bizottság tagjai által végzett teológiai gondolkodás nemcsak egymás mélyebb megértéséhez vezeti az egyházakat, hanem utunk határozott folytatásához a teljes szeretetközösség felé, amelyre Krisztus akaratából meghívást kaptunk – hangsúlyozta XVI. Benedek. Ezért imádkoztunk a keresztény egységhéten, amely most ért véget.

A bizottság tagjai közül sokan olyan régiókból érkeztek, ahol a keresztény emberek és közösségek megpróbáltatásokkal és nehézséggel kell, hogy szembenézzenek. Ez nagy aggodalommal tölt el bennünket – vallotta meg a pápa. Minden kereszténynek együtt kell dolgoznia kölcsönös elfogadásban és bizalomban annak érdekében, hogy a béke és az igazságosság ügyét szolgálja. A Krisztusról bátran tanúságot tevő sok vértanú és szent példája és közbenjárása támogassa és erősítse meg ezeket a keresztény közösségeket – zárta beszédét a Szentatya, amelyet a katolikus és a keleti ortodox egyházak közötti teológiai párbeszéd nemzetközi bizottságának tagjaihoz intézett.

forrás: Magyar Kurír