mi ez?F.A.Q.

Názáret is a világörökség része lehet?

Nazaret, sirbolt. November végén nemzetközi konferencia zajlott Názáret: régészet, történelem, kulturális örökség címmel. A názáreti találkozón keresztények, zsidók és muzulmánok vettek részt, hogy azt keressék, ami összeköti a különböző vallások híveit, ne pedig azt, amelyek elválasztja őket egymástól. A Chemin Neuf Közösség irányításával hamarosan megnyitja kapuit a Máriának szentelt művészeti, lelkiségi és teológiai központ.

Názáret polgármestere reménykedik abban, hogy ez a találkozó az első lépés azon az úton, hogy Názáretet az UNESCO a világörökség részévé nyilvánítsa. A muzulmán Omar Massalah, a Mediterranean Peace Forum titkára és a kezdeményezés elindítója azt nyilatkozta a Zenit hírügynökségnek, hogy „így lehetne a legjobban megvédeni a várost, és elkerülni, hogy az átalakulás, a modernizáció véget vessen a názáreti szellemiségnek.”  Názáretet különleges városnak tartja, amelynek vissza kell nyernie ősi szerepét, hogy bevilágítsa a világot. Szándékában áll megbeszéléseket folytatni az arab országokkal, hogy támogassák javaslatát, hiszen nem politikai lépésről, hanem kulturális kérdésről van szó. A találkozó végén a polgármester felajánlotta, hogy minden évben 10 000 dollárral támogat egy olyan kutatót, aki doktori értekezésében Názárettel foglalkozik.

A Mediterranean Peace Forum párizsi székhelyű szervezet, amelynek célja a béke és a párbeszéd kultúrájának terjesztése, különös tekintettel a keresztény-muzulmán párbeszédre. Massalah hangsúlyozta, hogy Mária alakja közvetítő szerepet tölthet be keresztények és muzulmánok között, hiszen mindkét vallás hívei tisztelik. A Korán azt mondja róla, ő legerényesebb asszony.

Názáret világszerte ismert helyszín, szimbolikus jelentőségű, mégis olyan, mint az elrejtett kincs. Giacinto-Boulos Marcuzzo érsek, a jeruzsálemi latin pátriárkátus izraeli helynöke beszédében kifejtette, hogy a lakosok, a kutatók, a zarándokok csak nagyon kis részben ismerik a városban rejlő hatalmas bibliai, lelki, kulturális, történelmi gazdagságot. A találkozó keretében  a résztvevők megtekintettek néhány nevezetességet: Szent József sírját, régi ottomán házak homlokzatát és belső terét, és Mária kútját.  A városnézés végén elmentek a Jézus-korabeli házba, amelyet 2009-ben tártak fel. Az igazgatónő megerősítette, hogy a ház az első században épülhetett.

Folyamatban van a Názáreti Nemzetközi Mária Központ építése, a nyitást 2011. március 25-re tűzték ki. Az Angyali Üdvözlet-bazilika mellett épül, azzal a szándékkal, hogy az angyali üdvözlet és megtestesülés színhelyén felhívja a figyelmet a város által őrzött örökségre, legfőképpen Mária örökérvényű üzenetére. A központot átadása után a Chemin Neuf Közösség működteti majd, ők fogadják a vendégeket, bibliaórákat és lelkigyakorlatokat tartanak. A közösség egyik diakónusa, Marc Hodara köszönetet mondott a Szentföld tizenkét egyházának, a názáreti családoknak, amiért támogatták a kezdeményezést, és Marcuzzo püspöknek, aki kezdettől fogva kitartóan mellettük állt. Az egységért és a kiengesztelődésért munkálkodó Chemin Neuf Közösség képviselője külön méltatta, hogy a tanácskozás mindvégig az egyetértés és a jószándék szellemében zajlott.

forrás: Magyar Kurír