mi ez?F.A.Q.

Halottat támasztott fel a kardiológus imája.

Dr. Crandall A floridai kardiológus könyvet írt Isten gyógyító erejének megtapasztalásáról.

r. Crandall igazi megtérése 11 éves fiának, Chadnak a leukémiával vívott tragikus küzdelme során történt. Gyötrelme mélypontján, fia halálos ágyánál döntés elé került: vagy meggyűlöli Istent, vagy kimondja, hogy még odaadóbban fogja szolgálni. Crandall – mint írja – az utóbbit választotta, sőt azt kérte az Úrtól, ültesse el fia vértanúságának magvait, hogy szolgálata által „millió lelket" vihessen Istenhez. „Attól a perctől tudtam, hogy evilági életemnek, földi kívánságaimnak vége. Egyetlen célom maradt: hogy mindenható Istenünket és Urunkat, Jézus Krisztust szolgáljam. Csak azt tudom mondani, hogy megnyílt az ég." 

A Szentlélek különleges érintése nyomán az orvos elkezdett imádkozni betegeiért, és több csodás gyógyulást tapasztalt. Több daganatos beteg meggyógyult, és járni kezdett egy hatéves fiú, aki korábban nem tudott lábra állni. De a legdöbbenetesebb Jeff Markin esete volt, akit a halálból hozott vissza:

2006. október 20-án az 53 éves beteg gyomorpanaszokkal és izzadással járó, erős szorongásos tünetekkel érkezett a Palm Beach Gardens Kórházba, ahol rövidesen szívinfarktust kapott. Mire Crandall doktor odaért, a férfiban már alig volt élet. Infúzióra és lélegeztetőgépre került, gyomorszondát kapott, és hatszor próbálták sokkolni. „Már majdnem negyven perce dolgoztak rajta az orvosok és a nővérek, amikor észrevettem, hogy a feje, főleg az ajkai és az ujjai szederjessé váltak az oxigénhiánytól. Amikor fellép a cianózis, nem sok remény marad" – írja könyvében Crandall.

Jeff Markin valóban meghalt. A halál reggel 8 óra 5 perckor állt be; a férfit hivatalosan halottá nyilvánították. A személyzet távozott, csak Crandall doktor maradt ott, és egy nővér, akinek elő kellett készítenie a halottat a szállításra. A csöveket eltávolították a testből. „Én is elindultam az ajtó felé – írja Crandall –, de mielőtt kiléptem volna, úgy éreztem, Isten arra kér, hogy menjek vissza és imádkozzam azért az emberért. Balgaságnak hangzott; ostoba gondolatnak, amit a stresszhelyzet, netán valami ártó hatás hozott elő. De ekkor újra, még erősebben éreztem, hogy Isten ezt kéri. Nem ismertem a beteget, és megvallom, eléggé megzavart az indítás, hogy imádkozzam érte. De tudtam, hogy korábban valahányszor elhessegettem egy ilyen sugallatot, utána sohasem éreztem békét. Ott álltam a holttest mellett, s bár a szavak tőlem jöttek, úgy éreztem, nem én találtam ki őket. Olyan volt, mintha Isten üzenetét közvetítettem volna."

Crandall doktor imádkozni kezdett a test mellett: „Atyám, Istenem, könyörgök ennek az embernek a lelkéért. Ha nem ismer téged mint Urát és Megváltóját, támaszd fel most a halálból, Jézus nevében." A nővér elképedve bámult rá. Ekkor visszajött az egyik intenzíves orvos; Crandall megkérte, próbálkozzon meg még egyszer a sokkolással. „Kolléga úr – vonakodott az orvos –, ez képtelenség. Többször próbáltam. Ez az ember meghalt." Crandall azonban nem tágított, s ekkor példátlan dolog történt: a sokk után nemcsak visszatért, hanem teljesen normális értéket mutatott a szívverés. Markin hasa megemelkedett, a beteg lélegezni kezdett. Szederjessé vált ujjai megmozdultak, és motyogni kezdett valamit. A nővér nagyot sikoltott, „mint a filmekben" – írja Crandall.    

Markin valóban visszatért. Magához térve elmondta, hogy amíg halott volt, örökkévalóságnak tűnő időt töltött egy vaksötét helyen. „Mintha a szemétre hajítottak volna" – fogalmazott. Közben a lánya imádkozott érte és a megtéréséért. Crandall doktor kérte, hogy fogadja el Jézust. Markin megtette – így lett egyike annak a millió léleknek, akiket Crandall az Úrhoz akart vezetni.

forrás: Magyar Kurír