mi ez?F.A.Q.

Mit tehetünk az egészségesebb életért, közösségért, társadalomért?

Evangélikus Hittudományi Egyetem Az Evangélikus Hittudományi Egyetem a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából november 4-én interdiszciplináris konferenciát rendezett „Gyógyítók és gyógyulók – épségről, testről, lélekről; Orvostudomány és teológia találkozása” címmel.

A nap bevezetőjében Szabó Lajos rektor a témaválasztással kapcsolatban így fogalmazott: mindannyian szeretnénk, ha gyógyuló társadalomban, közösségben, egészségesebb testben és lélekben élhetnénk életünket. Az egészséghez és betegséghez kapcsolódó kérdéseinkre csak teljes ismeretek birtokában tudunk válaszolni, amelyeket az orvostudomány és a teológia karöltve tudnak megadni, hiszen mindkettő az emberi testtel és lélekkel foglalkozik.

Egri László kézsebész főorvos a „Spiritualitás és egészség” témában az egészség-betegség, a hit-vallásgyakorlás-egészség kapcsolatáról illetve a pszicho-szomatikus és az eddig kevéssé ismert spirito-szomatikus orvoslás szerepéről. Az egyes tudományoknak e szakterületen való szoros kapcsolatát méltán kifejezik Jung szavai: „A piszichológia itt leteszi szemüvegét és átadja helyét a teológusnak.”

Az előadó röviden felvázolta a spiritualitás, vallásgyakorlás egészségre kifejtett hatásainak vizsgálatából származó fontosabb eredményeket, majd utalt arra, hogy ezek miként alkalmazhatók, hogyan kereshetik helyüket a gyógyító gyakorlatban. Ezek összefüggésében utalt arra, hogy a betegség - kimondva vagy kimondatlanul – egyúttal mindig spirituális krízis, a teljes ember gyógyítása magában foglalná a spirituális növekedést is.

„Ép ember, ép közösség, ép hit a Biblia üzenetében” címmel tartottak előadást Varga Gyöngyi az EHE adjunktusa és Szabóné Mátrai Marianna EHE Gyakorlati Intézet munkatársa. Az evangéliumokon keresztül (melyeknek egyötöd része gyógyulásokról szól) rávilágítottak Jézus gyógyító tevékenységének mondanivalójára, hogyan kapcsolódik össze a hit és a testi gyógyulás, az individuális és a kollektív sík: ahogy a többi előadó is rámutatott, igazi gyógyulás csak közösségben történhet meg.

Ma az egészség kérdése ellentmondásos: az örökké tartó fiatalos erőnlét és tökéletes egészség ábrándja révén a természetes módon megjelenő betegségekkel gyakran nem tud mit kezdeni a mai ember, az idős kor bajai értelmezhetetlenné váltak sokak számára – mutatott rá Velkey György, a MRE Bethesda Gyermekkórház főigazgatója.

Előadásában beszélt napjaink „egészségkultuszának” okairól és következményeiről, a hagyományos orvostudomány több évszázados egyházi gyökereiről, majd a racionális természettudomány előtérbe kerülésével materialista irányba való haladásáról. Megpróbált választ adni arra, hogyan lehet ebben a világszemléletben ma ápolni-gyógyítani, ha nem tud az orvostudomány minden bajból végleges gyógyulást adni, akkor meddig terjed a szerepe, mi a tennivalója a határhelyzetekben és mit szabad elvárni tőle.

Várszegi Asztrik OSB pannonhalmi főapát felvázolta, milyen életmódot ajánl a keresztényeknek a bencés regula. Nursiai Szent Benedek szemléletében az egészséges életmód a dolgok keresztény módon átgondolt rendjéből fakadt. Civilizációnkban ettől eltávolodtunk, és ennek következtében gyakran megbetegedtünk, vagy betegek vagyunk. Ma azonban hasznos és célszerű arra az életmódra figyelni, amelyet ő ajánl a keresztényeknek. Betegségeinknek egyik (fő)oka, hogy eltűnt életünk transzcendens dimenziója, vetülete: mindent ettől és ebben az életben várunk és belebetegszünk pusztán annak tudatába is, hogy valamiről lemaradunk, kimaradunk.

A keresztény hívő életforma egészséges életforma, melynek alappillére az Istennel való megfelelő, személyes kapcsolat, és - a főparancs iránymutatása szerint - a felebarát és helyes önszeretet távlataiban valósul meg. Benedek Regulája megmutatja, milyen az a lelkiség, amely alkalmas arra, hogy meggyógyítsa a beteg és szétzilált, szétesett embert.

Ennek főbb pontjai: a rend (napirend, a benedeki napirend megfelel a természetes bioritmusnak), harmónia az imádság és a munka között (megállapított időben, a mai túlhajszoltság nélkül), a pihenés, a csend (megteremteni ma az akusztikus és optikai ingerek sokaságában), rendezett emberi, testvéri kapcsolatok a közösség és a tekintély vonatkozásában.

Kulcsfontosságú számára minden területen a mértéktartás, így az étel- és italfogyasztásban, ugyanakkor a bencés regulából világosan kitűnik, hogy sem az aszkézis, sem a mértéktartó keresztény élet nem mond ellent az élet élvezetének.

A konferencia valamennyi előadása olvasható lesz a Lelkipásztor című evangélikus folyóirat januári számában.

forrás: Lisztovszki Tünde/Magyar Kurír