mi ez?F.A.Q.

Hogyan találjuk meg igazi párunkat?

virág, természet, fa Ezzel a címmel tartották a Tiszta Szívek Mozgalma harmadik kongresszusát október 16-án a budapesti Üllői úti Szent Kereszt plébánián.

A rendezvény különös erénye volt az interaktivitás, amellett, hogy kiváló gondolatteli és lélekemelő előadásokat, tanúságtételeket és szentbeszédet hallhattak a résztvevők. Lehetőség nyílt ugyanis a fiatalok számára, hogy kérdéseiket feltegyék, és arra hivatottaktól valóban segítséget jelentő, előre vivő válaszokat kapjanak.

A szív, a gondolatiság és a test tisztaságát, élethivatásunk Isten akarata szerint való megélését képviselő és hirdető, jelenleg mintegy 250 tagot számláló mozgalom találkozójának alaphangját ezúttal is Kerényi Lajos adta meg bevezetőjével: kiemelte annak jelentőségét, hogy magas eszményeket kövessünk, vállalva akár azt, hogy szembe megyünk a korszellemmel. Napjaink ideológiái eltárgyiasítják, lealacsonyítják az embert, mi azonban a Teremtő szándéka szerint a másik emberben a szeretett társat kell, hogy lássuk – emelte ki Lajos atya. Idézte többek között Dietrich Boernhoffert, a XX. század első felében élt evangelikus lelkészt, aki így fogalmaz: „Ha a szemünk a tisztátalanság eszközévé válik, nem láthatja az Istent.” Kerényi Lajos arra buzdított, hogy a tisztaságunk megőrzésére azért törekedjünk, hogy boldogságot nyerjünk itt a földön, és utunk végén Isten látásában is.

A tanúságtételeket kiscsoportos beszélgetések követték, ahol nemcsak megosztásra, de kérdések összegyűjtésére is lehetőség nyílt, melyekre Komáromi János és felesége, Mária adott válaszokat, akik 38 éves házasságuk alatt hat gyermeket neveltek fel. Tanúságot tettek arról, hogyan lehetséges, hogy ennyi idő elteltével is még szerelmesek is lehetnek egymásba a házastársak. Hogyan lehetséges az, hogy válságos időket, akár kísértéseket is túlélhet egy kapcsolat, és a szerelem újra feléledhet férfi és nő között. Olyan kérdésekre adtak nagyon fontos válaszokat: mint hogyan lehet ellenállni a testi vonzódás kísértésének, amikor a szerelmesek, elhatározták, hogy megőrzik tisztaságukat a házasságra; lehet-e több igazi az ember életében; mi a teendő, ha csak az egyik fél érzi úgy, hogy társában az igazit találta meg; lehet-e gondolatban bűnt elkövetni a tisztaság ellen; van-e recept arra, hogyan találjuk meg az igazit; miért vannak szexuális bűncselekmények; milyen kilátásai lehetnek hívő és nem hívő ember házasságának.

A napot szentmise zárta, melyet Roska Péter mutatott be, aki a tisztaság ügyének egyik magyarországi apostola. Szentbeszédében kiemelte, hogy a házastársak egysége a Szentháromságban megvalósuló egység ideálját kell, hogy kövesse. Istenképiségünk a férfi és a nő házasságban való egységét jelenti. Ebből egyeseket ki tud ragadni az Isten, meghívva őket a cölibátusra. A szexualitás szent dolog, s célja az ajándékozás kell, hogy legyen. Fontos azon dolgoznunk, hogy olyan emberré váljunk, aki valóban ajándék a másik számára. Saját önző céljaink, vágyaink beteljesülésének hajszolása olyan sebeket okozhat, amelyek a későbbi házasságban hosszú évek múltán is problémák forrásai lehetnek. A tisztaság megőrzésére mindig törekedni kell, elveszítése azonban nem jelent végérvényes katasztrófát. Isten mindig megadja az újra kezdés lehetőségét – hangsúlyozta beszédében Roska Péter.

forrás: Magyar Kurir