mi ez?F.A.Q.

A bíróságok falán függő keresztekről vitáznak Argentinában

Carmen Argibayt, bíró Hector Aguer, az argentin La Plata érseke arra figyelmeztette Carmen Argibayt, az ország legfelsőbb bíróságának tagját, hogy indítványa, amelyben kezdeményezi a kereszt levételét a bírósági tárgyalótermek faláról, azzal járhat, hogy az ország elveszíti a transzcendens értékeit, és az agnoszticizmus, valamint a relativizmus karjaiba hullik.

A kezdeményezés a vallást a magánszférába utalná. Ráadásul a kereszt nem csupán keresztény jelkép, hanem jelképe a jónak a gonosszal szemben, ami a szeretetet hirdeti az emberiség számára.

Argibay az első nőként került be az argentin legfelsőbb bíróságba a katonai junta uralma után. Többször tett olyan, a katolikus dél-amerikai országban felzúdulást keltő kijelentéseket, hogy ő ateista, illetve támogatja az abortuszt.

Az érsek Argibay azon érvére, hogy az állam szekuláris, azt válaszolta, hogy a túlzott szekularizmus ateista államhoz vezet, hiszen a Szovjetunió alkotmánya is hitet tett a vallásszabadság mellett.

Argibay indítványa az érsek szerint egy olyan „progresszív kisebbség” előretörését mutatja, akik nem vesznek tudomást a vallásos többségről. A kereszt az „autentikus humanizmus” jele – mondta az érsek a CNA tudósítása szerint.

forrás: Magyar Kurir