mi ez?F.A.Q.

Ökumenikus imát mondtak Tihanyban

ökumenikus, ima Régi hagyomány a tihanyi bencés apátságban, hogy szeptemberben ökumenikus imádságra gyűlnek össze hívek és lelkipásztorok a templomban, hogy egyetemes könyörgéssel forduljanak a történelem urához a kereszténység és a magyarság jövőjéért.

Az istentisztelet kezdetén Korzenszky Richárd bencés perjel köszöntötte közösségükben a református, evangélikus lelkészeket, katolikus paptestvéreket és híveket; majd méltatta a monostoralapító király, I. András szerepét a magyarság történelmében, megemlékezve arról, hogy az idén 950 éve annak, hogy meghalt és kérése szerint az apátság kriptájában temették el.

Az ökumenikus imádság bűnbánati liturgiával kezdődött, majd Isten dicsőítésével, illetve a Szentírás olvasásával folytatódott. Előbb Miklós Ferenc balatonfüredi református lelkész idézte Ézsaiás prófétának Jákób házának megtéréséről, s a békesség útjára lépéséről szóló látomását; majd Riczinger József balatonfüredi evangélikus lelkész Szent Péter első levele alapján emlékeztetett az apostolnak Krisztus tanúságtételéről szóló üzenetére. Az evangéliumot Egri László orvos, állandó diakónus, a budapesti egyetemi lelkészség munkatársa olvasta fel Szent Lukács könyvéből a kősziklára épített ház erősségéről. Igét hirdetett Mátyás Károly székelyudvarhelyi főesperes, aki szentbeszédében a Szent István-i örökség megalapozó jelentőségéről beszélt. Meg kell vallanunk sajnos – mondta – hogy a magyar kereszténység ma sáros-iszapos víz, a krisztusi erkölcs is sokszor már csak vendégségbe jár hozzánk. Hiába lobogtatjuk keresztlevelünket, ha mindennapi életünkből hiányoznak a tiszta, keresztény eszmék, amelyeket István király írt a magyar jövő égboltjára.

A szentbeszéd után Szilágyi Pál református missziós lelkész imádkozott nemzetünk jövőjéért, hálát adva mindenért, amit népünk történelme folyamán kapott az Úristen kegyelméből. Ezután a lelkészek közösségében az oltárasztal mögött Korzenszky Richárd perjel könyörgött azért, hogy asztalközösségben is együtt ünnepelhessék az Eucharisztiát majd egyszer a különböző felekezetek. Végül felcsendült a templomi énekkar és a hívek ajkán is a székely asztali áldás.

Végezetül a lelkipásztorokkal az élen az egybegyűltek levonultak az altemplomba I. András király sírjához, ahol a tisztelet és a hála virágait helyezték el.

forrás: Toldi Éva/Magyar Kurír