mi ez?F.A.Q.

Keresztények és muzulmánok együtt az különböző hitűek közötti erőszak leküzdéséért

keresztények, muzulmánok, erőszak Az iszlám böjti hónap idén az augusztus 10. és szeptember 8. közötti időszakra esik. Az imának, böjtölésnek, a szükségben levők segítésének, valamint a családi és baráti kapcsolatok megerősítésének szentelt hónap végére a Vallások Közti Párbeszéd Pápai Tanácsa a hagyományokhoz hűen üzenetet küldött a muzulmánoknak.

Az idei levél témája a vallások képviselői közötti erőszak leküzdése nagyon is aktuális téma a világ egyes részein. A dialógus érdekében a pápai tanács által létrehozott vegyesbizottság és az Al-Azhar állandó tanácsa a monoteista vallások közötti párbeszéd érdekében szintén ezt a témát választotta a februárban Kairóban, megtartott éves találkozójára.

Jean-Louis Tauran bíboros, a vatikáni dikasztérium vezetője üzenetében kifejtette az egyiptomi megbeszélés eredményeit. A különböző vallások közötti erőszak számos oka között megnevezte a vallás politikai vagy más céllal történő manipulálását, az etnikai vagy vallási identitásra alapuló diszkriminációt, a megosztottságot és a társadalmi feszültségeket. A tudatlanság, a szegénység, az alulfejlettség szintén közvetlen vagy közvetett forrásai az erőszaknak. Annak a kívánságának adott hangot a bíboros, hogy a polgári és vallási hatóságok járuljanak hozzá a hasonló helyzetek orvosolásához a közjó érdekében. A polgári hatóságok védelmezzék a jog elsőbbségét azáltal, hogy az erőszak előmozdítóit megállítják az igazságszolgáltatáson keresztül.

A bíboros a kairói megbeszélés javaslataiból emel ki néhányat. Rendkívül fontos a kölcsönös megbocsátás és kiengesztelődés a békés és gyümölcsöző együttélés érdekében. Ismerjük fel azt, ami közös, és tartsuk tiszteletben a különbözőségeket a kultúrák párbeszéde alapjaként. Meghatározó, hogy elismerjük minden ember méltóságát és jogait etnikumára vagy vallási hovatartozására való tekintet nélkül. Igazságos törvényeket kell hozni, amelyek mindenki számára alapvető egyenlőséget biztosítanak. Fontos felhívni a figyelmet egy olyan nevelésre, amely tiszteletre, párbeszédre és testvériségre ösztönöz a családban, az iskolában, a templomokban és a mecsetekben. Ezek által szállhatunk csak szembe a különböző vallások képviselői közötti erőszakkal és mozdíthatjuk elő a békét és a harmóniát a vallási közösségek között. A vallási vezetők és az iskolai tankönyvek tanítása, amely a vallásokat objektív módon mutatja be, meghatározó hatással van a fiatal nemzedékek nevelésére és képzésére.

A Ramadán végére írt üzenete végén a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsának elnöke annak a reményének adott hangot, hogy ezek a megfontolások hozzájárulnak a párbeszéd folytatásához, a tisztelet és a nyugalom növekedéséhez. Ehhez kérte Isten áldását.

forrás: Vatikáni Rádió/Magyar Kurír