mi ez?F.A.Q.

Ökumenikus püspöktalálkozó Pocsajban

ökumenikus, pöspök, találkozó Augusztus 29-én a pocsaji görög katolikus templomban ökumenikus találkozóra került sor Kocsis Fülöp hajdúdorogi megyéspüspök, miskolci apostoli exarcha és Siluan Manuila, a magyarországi román ortodox egyházmegye püspökének részvételével.

A találkozón jelen volt a nagylétai esperesi kerület papsága, valamint a környékbeli ortodox parókusok is. A két főpásztor érkezését követően román ortodox alkonyati istentiszteleten (vecsernyén) vett részt a közösség: az istentiszteleten a papi teendőket Origen Sabău körösszegapáti esperes-paróchus látta el. Az ortodox ekkléziológia szerint ugyanis az Eukharisztiához nem kötődő szertartásokon, így például az alkonyati szolgálaton a püspök sohasem „elnököl”, csupán „jelen van” a trónon, vagy a klirosznál állva, s ezeket a szolgálatokat a papok végzik.

A vecsernyét követően a két főpásztor tanítását hallhatták a hívek. Siluan püspök kifejezte örömét, hogy e találkozó megvalósulhatott, és véleménye szerint a testvéri közeledés jó irányba halad az ősi bizánci rítus „idősebbik”, ortodox és „fiatalabb”, keleti katolikus ága között. Valóban, ez kicsiben is lemérhető: Siluan püspök már nem először vendége a pocsaji templomnak, hiszen tavaly decemberben két romániai település (Tomesti, Faget) csoportjaival e nemzetiség szokásaihoz híven közösen pocsajon kolindáltak („kántáltak”), így is elősegítve karácsonyi készületünket. Ez a találkozó – szavai szerint – azért jöhetett létre, mert mély értelmű alapja pontosan ez: itt szív a szívvel, lélek a lélekkel találkozik, mely kifejezője a legfontosabbnak, Isten iránti szeretetünknek, melynek végső célja keresztény életünk beteljesedése, az átistenülés („theószisz”).

Kocsis Fülöp megyéspüspök kezdő szavai a találkozások fontosságáról szóltak, arról, hogy olykor felszínes emberi találkozásaink mellett léteznek mély, igazi, bensőséges találkozók is. Azt is megemlítette, hogy Siluan püspökkel való kapcsolatuk már a dámóci monostori évek alatt szépen elindult, s ahogyan akkoriban ők közösen végigimádkozták a magyar nyelvű nagycsütörtöki szertartást, úgy most itt is együtt imádkozták a román nyelvű vecsernyét. A püspök az egyházak közötti ökumenikus kapcsolatokra rávilágítva külön kiemelte a szerzetesség jelentőségét: a „tudós” teológiai vegyesbizottságok mellett a szerzetesség mindig különleges, gyümölcsöző munkát végzett és végez napjainkban is nem csupán a katolikus-ortodox, hanem a világvallások közötti párbeszéd viszonylatában is.

Ezt követően az egyházközség helyettes lelkésze mondott köszönő szavakat, és a találkozásokra visszatérve azt is megemlítette, hogy az ortodox-katolikus dialógus igen fontos állomásai a magas szintű teológiai disputák mellett ezek az „alulról” szerveződő, közös imádságon alapuló kötetlen baráti találkozók, melyek úgyszintén szilárd alapokat adhatnak ősi örökségünk, a bizánci tradíció mélyebb feltárásában és megértésében.

Végezetül Kecskés Gyula, Pocsaj nagyközség polgármestere köszöntötte a meghívottakat, és kifejezte örömét, hogy nemcsak külön-külön, hanem együtt, ökumenikus távlatokban is tudjuk dicsérni Istent.

Az ünnepi imádságot a templomkertben közös agapé követte, mely a román ortodox hagyomány szerint kalács, bor és üdítőitalok fogyasztását jelenti. Így, közvetlen beszélgetés keretében is találkozhatott püspök és hívei, helybeliek és e községből elszármazottak egyaránt. A templomkerti találkozót kisebb állófogadás kísérte a püspökök, a papság és a meghívott vendégek részvételével.

forrás: Kanyó Árpád/Magyar Kurír