mi ez?F.A.Q.

Bartolomaiosz ökumenikus pátriárka moszkvai látogatása

Bartolomaiosz ökumenikus pátriárka A konstantinápolyi pátriárka május 22. és 31. között, Kirill moszkvai pátriárka meghívására tartózkodott az országban. Részt vett az orosz ortodox egyház egyik központja és legjelentősebb zarándokhelye, a Szent Szergij kolostorban rendezett találkozón, valamint az ottani szertartáson; látogatást tett a Valaam-i Színeváltozás monostorban is.

Bartolomaiosz pátriárka látogatása válasz Kirill pátriárka 2009. július 4. és 6. között Törökországban tett vizitációjára. Fontos állomást jelent e találkozó a két egyház közötti kapcsolatépítésben az eddigi nézeteltérések ellenére is, ugyanis új lehetőséget biztosít az együttműködés kiépítésére. A meglévő árnyékos oldalak és felhővel borított korok – mondta az ökumenikus pátriárka az Isztambulban megtartott liturgia homíliájában – sajnos el tudják bújtatni a meglévő összekötő szálakat egyházaink között, ám e felhők csak időszakosak. Az egységet, mely köztünk van, s amely a közös kehelyben nyilvánul meg, senki sem tudja elvenni tőlünk. Épp ezért: a találkozó elsődleges célja, hogy a pátriárkák a vitatott kérdésekről tárgyaljanak, így például az 1996 után, Észtországban kialakult helyzetről vagy a konstantinápolyi patriárkátus egyházi struktúrájának és  az orosz egyház szervezetének összehasonlításáról. A pátriárkák továbbá megvitatják az ukrajnai ortodoxok helyzetét, a diaszpórákban folytatott spirituális tevékenység állását, az autokefál státusz megszerzésének folyamatát az autonóm egyházak számára.

Kirill pátriárka törökországi látogatásának egyik legfontosabb eredménye annak megértése volt, hogy milyen módszerek segítik a jövőbeni kapcsolatok építését, melyek a kölcsönös bizalomra és az együttműködésre épülnek. A múltban számos alkalommal bonyolódott nyilvános vitába a két egyház küldöttsége olyan esetekben is, amikor más keresztény, nem ortodox egyházak tagjai is jelen voltak. Célunk, hogy túllépjünk ezen a helyzeten – nyilatkozta a kérdésre vonatkozóan Hilarion metropolita, a moszkvai patriárkátus külügyi osztályának vezetője a találkozó kapcsán összehívott sajtótájékoztatón. Bartolomaiosz pátriárka oroszországi látogatása megerősíti azt az szándékot, hogy a két fél elmélyítse az újból elindított párbeszédet. Kirill pátriárka így nyilatkozott e kérdésről: „a testvéri kapcsolatok megújításának és az Isten által adott egység megőrzésének kezdete ez”.

Oroszországi tartózkodása során, május 26-án a Kremlbe látogatott Bartolomaiosz pátriárka, az eseményre Kirill moszkvai pátriárka is elkísérte. „Nagy örömünkre szolgál, hogy az állam és az ortodox egyház között ilyen virágzó a kapcsolat, mellyel az ország új fejezetet ír történelmében – mondta a konstantinápolyi ökumenikus pátriárka az orosz államfőnek. A két fél közötti párbeszéd segíti az orosz társadalmat, hogy a hagyományos erkölcsi értékekre és a keresztény gyökerekre alapozva megtartsa identitását – tette hozzá.

Dmitrij Medvegyev kifejezte reményét, hogy a konstantinápolyi pátriárka e látogatása hozzájárul a két egyház közötti párbeszédhez. Sok pozitív változás történt az ország életében és az ortodox egyház valamint az orosz állam közötti párbeszédben, mely nagyban hozzájárul a gazdasági válság okozta problémák megoldásához – mondta.

Kirill moszkvai pátriárka szintén nagy előrelépésnek nevezte az ökumenikus pátriárka látogatását: „mi, helyi egyházak egy nagy egyházhoz tartozunk. A helyi egyházak vezetőinek találkozása elengedhetetlen a hívek problémáinak megoldásához. Fontos, hogy tanúságot tegyünk a szeretetről, imádkozzunk egymásért és az egyházaink vezetésért. Isten velünk van mindebben. Hisszük, hogy Isten vezeti egyházainkat az élet ösvényein.”

forrás: Vatikáni Rádió/Magyar Kurír