mi ez?F.A.Q.

Ökumenikus pünkösdi üzenetek

oikoumene, ökumenikus Pünkösd közeledtével a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Teológiai Bizottsága felhívást, az Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnökei üzenetet tettek közzé.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa felhívásában emlékeztet: az Egyház népének létéhez tartozik, hogy a Krisztusban való egységet tudatosan megélje és egyetemesen fogadja és hirdesse az evangéliumot. A szervezet ezért arra kéri Krisztus magyar népét, hogy ökumenikus istentiszteleti és imádságos alkalmakon is ünnepelje a Szentlélek kiáradásának, Krisztus egyetlen Anyaszentegyháza életre hívásának szent napját.

Az Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnökei üzenetükben hangsúlyozzák: az első pünkösd a megtérés alkalma volt, de a megtérésre szóló felhívás ma is valamennyiünk számára érvényes. Bűnbánatot kell tartanunk a szavaink és tetteink közötti szakadék miatt, kishitűségünk és megalkuvásaink miatt, az igazságosság, a szolidaritás, az igaz szeretet és tisztelet iránti közömbösségünk miatt.  Csak akkor fogjuk felismerni a feltámadott Úr arcát, és csak akkor egyesülünk vele imádságainkban, ha bűnbánó lelkülettel várjuk a Szentlelket.

forrás: Magyar Kurír