mi ez?F.A.Q.

Országos gyűjtés a szentföldi keresztények megsegítésére

Szentfőld A Szentszék kérésére nagyböjtben világszerte gyűjtést tartanak a katolikus templomokban a nehéz helyzetben lévő szentföldi keresztények javára. Hazánkban március 21-én, vasárnap adakoznak e célra a hívek. A tavalyi gyűjtés eredményeként a magyar katolikusok közel 49 millió forinttal járultak hozzá a szentföldi zarándokhelyek megsegítéséhez.

A Szentszék nevében a nagyböjti időszakban a Keleti Egyházak Kongregációja – immár hagyományosan – levélben fordult a világ főpásztoraihoz a Szentföld megsegítése, a béke megteremtése és a vallások közötti párbeszéd előmozdítása érdekében. „A Szentföldön mindenki számára van hely” – idézi XVI. Benedek pápa szavait Leonardo Sandri bíboros, a kongregáció prefektusa, aki levelében arra szólítja a világegyházat, hogy segítse a szentföldi keresztények jelenlegi helyzetét és jövőjét ott, ahol „Isten jósága és embersége” láthatóvá vált a földön.

Sandri bíboros a Szentatya tavaly májusban tett szentföldi zarándoklatára is emlékeztet, amelynek folyamán XVI. Benedek több alkalommal is felhívást intézett a keresztények védelmében. „Közös feladatunk, hogy védelmezzük keresztény gyökereinket, azokat a helyeket és embereket, akik ennek a múltnak mai képviselői” – szól a  Keleti Egyházak Kongregációjának levele, amely a „Collecta pro Terra Sancta” kezdeményezés keretében az idén is arra buzdítja a világ keresztényeit, hogy imáikkal, adományaikkal támogassák a Szentföldön élő társaikat.

A világegyházból, így a hazánkból is befolyó, nélkülözhetetlen támogatást a Szentszék a latin és keleti rítusú katolikus egyházaknak juttatja el, amelyek a köszönet jeleként folyamatosan imádkoznak a világ helyi egyházaiért.

forrás: katolikus.hu